kop
 • 16 czerwca 2020 14:21
 • inne, lubuskie
Popularne Wyróżnione Podświetlenie
3,739,334

Syndyk masy upadłości BRAVET Sp. z o.o. w Warszawie

sprzeda z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności nieruchomości gruntowej wraz ze złożem kruszywa naturalnego i infrastrukturą towarzyszącą, obejmującego następujące nieruchomości wieczystoksięgowe:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 38/8 i 38/9 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 262.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00022695/6 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 39/1 i 39/2 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 149.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00028706/9 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny oszacowania, tj. 3.739.334,00 zł netto (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć trzysta trzydzieści cztery zł netto) i na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży.

 • Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19 i opisem „OFERTA” na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 16.07.2020 r.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości określonej w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 16.07.2020 r.

 • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 17.07.2020 r. o godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka.

 • Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka

 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm

 • Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

Skrót informacji

 • Rodzaj gruntu : Inny
 • Powierzchnia : 411800

Zostaw ocenę

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *