aktualne
  • 10 czerwca 2020 11:13
  • Gdańsk, pomorskie
100

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, oraz prawa karnego wykonawczego tj.:

1. Obrona podejrzanego w postępowaniu:

– przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo lub czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenie),
– prowadzonym przez prokuraturę, Policję, straże gminne, Straż Graniczną, urzędy skarbowe, urzędy celne i inne organy uprawnione do ścigania przestępstw i wykroczeń (w tym skarbowych).

2. Obrona oskarżonego w postępowaniu:

– sądowym przed wszystkimi instancjami sądowymi, tj. zarówno przed sądem I instancji (sąd rejonowy albo sąd okręgowy),
– przed sądem odwoławczym (sąd okręgowy albo sąd apelacyjny).

3. Pomagamy również w obronie przed Sądem Najwyższym ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw:

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. spowodowanie katastrofy w ruchu, wypadku samochodowego),
– przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniami, przywłaszczenie lub zniszczenie mienia) oraz przestępstw gospodarczych.

4. Reprezentacja :

– osób pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, oraz sądowego (reprezentacja oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w procesie karnym),
– osób pokrzywdzonych przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in.: zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej),
polega na przygotowywaniu, wnoszeniu i popieraniu przed sądem prywatnego aktu oskarżenia.

5. Obrona w postępowaniu wykonawczym (np. wnioski o odroczenie/przerwę w karze; wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o rozłożenie grzywny na raty lub jej umorzenie).

Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY

Zostaw ocenę

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *