Sprzeciw od nakazu zapłaty – Conectum (sponsorowane)

Jak napisać skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty? 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sprawy sądowe – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Decyzja Sądu o wydaniu nakazu zapłaty, następuje w  kilku przypadkach. Jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym;
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądowe, wydane na podstawie pozwu złożonego przez powoda poprzez portal www.e-sad.gov.pl.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:
1) przedstawiony przez powoda stan faktyczny budzi wątpliwości (np. powód nie podaje, dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego);
2) roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie wykonał);

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (np. w sytuacji, gdy pozwany miał zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej nie wydał)

Obecnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania– do sądu właściwości ogólnej pozwanego.
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) jest wolne od opłat!
Inaczej sprawa wygląda w przypadku zarzutów od nakazu zapłaty – tutaj minimalna opłata wynosi 30 zł.


Sytuacja gdy: „Sąd lub e-Sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty”

  • przygotowujemy wniosek o przywrócenie terminu, koniecznie należy dołączyć sprzeciw od nakazu zapłaty

Sąd może jednak z urzędu odrzucić sprzeciw od nakazu zapłaty w przypadku uchybienia terminowi. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji zachowajmy spokój. Jeżeli do uchybienia terminu doszło nie z naszej winy możemy przygotować wniosek o przywrócenie terminu i wnieść równocześnie sprzeciw od nakazu zapłaty. Powodów uchybienia terminu jest wiele. Zmiana miejsca zamieszkania, błąd doręczyciela, odbiór korespondencji przez osobę nieuprawnioną, itp.

Wypełnij krótki formularz, a dzięki temu:

-> unikasz komornika
-> nie obawiasz się windykatorów
-> odsuwasz sprawę w czasie
-> masz możliwość umorzenia sprawy
-> masz możliwość wygrania sprawy gdy nie odebrałeś nakazu zapłaty z sądu
-> zajmujemy się każdą sprawą z każdego sądu!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o