Kategoria: Pomoc

Sprzeciw od nakazu zapłaty – Conectum (sponsorowane)

Jak napisać skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty?  Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sprawy sądowe – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze Decyzja Sądu o wydaniu nakazu zapłaty, następuje w  kilku przypadkach. Jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu: 1) dokumentem urzędowym; 2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem; 3) wezwaniem dłużnika do…